Refill – All Clean

Refill – All Clean
  • All Clean refill
  • All Clean med ask

21

USE
All Clean can be used on all surfaces that can withstand water – toilet, windows, mirrors, stainless steel, ceramics, kitchen surfaces, stain removal on textiles and more. Spray preferably also on the floor around the toilet to prevent odour. Gentle to materials in your home and ideal for cleaning sensitive materials like marble and other porous surfaces.

Always have All Clean close at hand on the counter. The small bottle replaces toilet cleaners, glass cleaners and traditional multipurpose cleaners. For extra tough challenges, such as lime which require an acidic pH, use specific problem solvers from Pure Effect.

Also available as All Clean Start Kit including spray bottle.

NOTE! Remember to re-oil wood surfaces every now and then to keep them looking good. All Clean is pH neutral and gentle, but breaks down fat. That’s why it’s important to re-oil wood surfaces and floors whenever necessary.

DOSAGE
Gently shake All Clean concentrate before use to mix the contents. Fill the spray bottle with water and add two (2) pipettes of All Clean concentrate. Mix a new spray bottle every two weeks for best results.

*6 months’ multipurpose cleaning based on the mixture of new spray every two weeks.

OTHER
Contents: 5-10% non-ionic surfactant, <5% amphoteric surfactant, phenoxyethanol, dyes, perfumes. Also contains bacterial culture, active fermentation extract and water.
Shelf life: An opened bottle is stable for 2 years. Store as with other cleaning products. Normal room temperature, not in direct sunlight.
Environmental information: This product is easily biodegradable. Sort packaging as cardboard, glass bottles and pipettes as glass and pipette cork as plastic.

Pure Effect is a new generation of probiotic cleaning based on active bacterial culture. Always sustainable and efficient products that pay consideration to you, your loved ones and our shared environment. 

ANVÄNDNING
All Clean används till alla ytor som tål vatten – toalett, fönster, speglar, rostfritt, keramik, köksbänkar, fläckborttagning på textil med mera. Spraya gärna även på golvet runt toaletten för att motverka lukt. Skonsam mot materialen i ditt hem och perfekt för rengöring av känsliga material som marmor och andra porösa stenar.
Ha gärna All Clean nära till hands vid diskbänken. Den lilla flaskan ersätter både wc-rent, fönsterputs och traditionella allrengöringsprodukter. Vid extra tuffa utmaningar, t ex kalk som kräver ett surt pH, komplettera gärna med specifika problemlösare från Pure Effect.
Finns även som All Clean Start Kit inklusive sprayflaska.

OBS! Kom ihåg att återolja trämaterial då och då för att hålla dem snygga. All Clean är pH-neutral och skonsam, men bryter ner fett. Återfetta därför bänkytor och golv av trä vid behov.

DOSERING
Skaka försiktigt All Clean koncentrat före användning för att blanda innehållet. Fyll sprayflaskan med vatten och droppa i två (2) pipetter All Clean koncentrat. Blanda till en ny sprayflaska varannan vecka för bästa resultat.

* 6 månaders allrengöring baserat på tillblandning av ny sprayflaska varannan vecka.

 

ÖVRIGT
Innehåll: 5-10% nonjonisk tensid, <5% amfotär tensid, färg, parfym, konserveringsmedel. Innehåller även bakteriekultur, aktiva fermentationsextrakt och vatten. Läs gärna mer här.
Hållbarhet: Öppnad flaska är hållbar i 2 år. Förvaras som andra rengöringsprodukter. Normal rumstemperatur, ej i direkt solljus.
Miljöinformation: Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar. Kartongen källsorteras som papp, glasflaskan och pipetteröret som glas, samt pipettens kork som hårdplast.

Pure Effect är en ny generation probiotisk rengöring baserad på aktiv bakteriekultur. Alltid hållbara och effektiva produkter med omtanke om dig, dina nära och vår gemensamma miljö.

Additional Information

Weight 0.14 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Refill – All Clean”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SKU: 1000025 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: , .

Replenish your All Clean Start Kit with this refill — the heart and soul of Pure Effect’s cleaning concept. Provides 6 months * multipurpose cleaning for the entire home. Replaces previous Allrent – now with easier dosing and higher concentration. The unique formula is based on an active bacterial culture that effectively breaks down grease, dirt and odour. A cleanser for the entire home that simplifies both everyday life and housecleaning.

Contains All Clean concentrate (30 ml) that delivers up to 20 mixed spray bottles of All Clean. (All Clean Start Kit also includes a spray bottle.)