Hur funkar egentligen misterna?

Våra mister är inte bara ännu en parfymerad doftspray. Det är mikrobiologi. Men hur funkar det egentligen? Jo, alla Pure Effects mister arbetar med att ta bort lukt på två olika sätt, dels direktverkan, dels långtidsverkan.

Den direktverkande funktionen du upplever kommer från ett protein som bryter sönder luktmolekyler. Det sker direkt när du sprayar ut misten och gör att du bekvämt kan använda plagget eller skon du så snart den torkat.

Misternas långtidsverkande funktion kommer från mikroorganismen Bacillus Subtilis. Denna bakterie är en av de vanligaste jordbakterierna som finns. Den finns överallt, runtomkring oss, hela tiden och den är jättebra. Den är grym på att bryta ner organiskt material utan att frigöra illaluktande ämnen. Det är den långtidsverkande funktionen.

Lukter eller egentligen problem med lukter som vi inte vill ha, kommer från att organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en miljö där det inte finns något syre (sk anaerob nedbrytning). Den här nedbrytningen är förhållandevis långsam och frigör illaluktande ämnen (till exempel estrar och svavelväte). I Pure Effects mister finns det grampositiva mikroorganismer som har förmåga att bryta ner organiskt material utan att frigöra dessa illaluktande ämnen. Enkelt, eller hur?

Alldeles så enkelt är det dock inte, för om det var så enkelt så skulle luktproblemen aldrig ha uppstått från början. För att lyckas krävs att vi arbetar med mikroorganismer som vi vet verkligen är intresserade av att göra det vi vill. Och det vi vill är att bryta ner visst specifikt organiskt material. För att göra detta effektivt, behöver vi veta vilken typ av molekyl det är som bakterien ska äta och sedan se till så att bakterien verkligen tycker om att ’äta’ denna molekyl. Mikroorganismer är i grunden opportunister och vill äta molekyler som är enkla att bryta ner. Den enklaste molekylen för en mikroorganism att bryta ner är socker. Det gillar alla bakterier! Däremot är långt ifrån alla mikroorganismer intresserade av svett, fett och annat sånt som kommer från människokroppen. Dessa molekyler är för mikroorganismer närmast att jämföra med vad surströmming är för många människor; en ’acquired taste’. För oss i Pure Effect handlar det om att ge mikroorganismerna alla de förutsättningar som behövs för att de ska utveckla smaken för just dessa molekyler. Det kallar vi för selektiv adaption och det är det du drar nytta av när du använder våra mister.

Sen, som pricken över i, kryddar vi våra mister med en smula skön parfym, som gör att både du och din alldeles speciella omgivning kan fokusera samtal och tankar kring annat än – lukt. Värt att prova säger vi, och hoppas att du kommer älska våra mister lika mycket som vi gör.

clothing mist and shoe mist framför en svart blus