Rengöring med bioteknik för minskad smittspridning

Anpassade rekommendationer med anledning av Covid-19 (pdf – utskriftsversion).

 

Fungerar bioteknologisk rengöring för att bekämpa den viruskris vi nu upplever?  Ja absolut. Rengöring blir ännu viktigare i tider av stor smittspridning. Tvätta dina händer ofta, håll avstånd och stanna hemma när du känner dig sjuk. Städa som vanligt hemma och rengör gärna utsatta beröringsytor mer noggrant för att förhindra smittspridning, t ex dörrhandtag, lysknappar och mobiltelefoner.

Just nu är det ont om handdesinfektion och andra desinfektionsprodukter i världen.
Vi rekommenderar dig möjligheten att använda Clean Bath på utsatta beröringsytor. Titta igenom ditt hem och identifiera vilka ytor som många tar på – i dessa tider är det viktigt att hålla efter dem lite extra, för bättre säkerhet och mikrobiologisk kontroll. Virus ogillar surt pH och tensider, vilket hjälper oss att hindra smittspridning.

Rutiner vid städning

• Städa som vanligt och rengör alla ytor som du brukar med All Clean.

• Efter rengöring, applicera Clean Bath på utsatta beröringytor. Låt verka minst 3 minuter. Torka av med fuktad städduk. Tänk på att produkten är sur (pH, 3,5) och kan fläcka känsliga ytor som natursten, så prova dig fram på en mindre yta.

• Efter rengöring, tvätta städmaterialen. Tvättmedel innehåller mycket tensider som dödar virus. Högre tvättemperatur gör naturligtvis också jobbet men sliter också på textilierna.

• Tvätta dina händer noga. Viruset är känsligt för tensider vilket gör handtvätt så viktig.

• Rengör speciellt beröringsytor lite oftare än vanligt, anpassa efter mängd människor som passerar.

 

Notera att Clean Bath inte registrerats som desinfektionsprodukt i alla länder. Motsvarande sammansättningar med identiska aktiva ingredienser och koncentrationer är registrerade i Europa under BPR 1 2 som desinfektionsprodukter för hårda ytor. Vetenskaplig litteratur bekräftar också tydlig antimikrobiell aktivitet vid användning av den aktiva ingrediensen3 4.

 


 1 Biocidal Products Regulation (Regulation (EU) 528/2012) 

 2 ECHA, European Chemical Agency, Article 95 List Prepared as of 14 February 2020. https://echa.europa.eu/documents/10162/27434452/art_95_list_en.pdf/c752c5ae-358c-e84b-652a-fb98106dfe8e

 3 Efficacy of Organic Acids in Hand Cleansers for Prevention of Rhinovirus Infections, Turner, R. B. et al., Antimicrobial agents and chemotherapy, July 2004, p. 2595–2598.

 4 Surfactant-Enhanced Organic Acid Inactivation of Tulane Virus, a Human Norovirus Surrogate. Lacombe, A. et al., Journal of Food Protection, Vol. 81, No. 2, 2018, p. 279–283