Hållbart & klimatsmart

Hållbart & klimatsmart

Våra produkter är både tuffa mot smuts och snälla mot människor och miljö. Det bryter ny mark för en renare värld på många sätt.

Hållbart – socialt och för miljön

Hållbarhet handlar om hur vi tillsammans kan skapa ett uthålligt samhälle. Hur vi kan leva våra liv utan att göra det på bekostnad av varandra eller våra gemensamma resurser. Vi är inte perfekta på något sätt, men arbetar aktivt för att Pure Effects produkter ska vara både socialt och miljömässigt hållbara.

Alla tillverkande företag kan fundera ett par steg längre kring hur vi använder resurser som mark och vatten för vår produktion. Idag förbrukar vi jordens ändliga resurser och belastar klotet hårt på många sätt. Kemiskt framställda städprodukter bygger t ex ofta på tillgången av olja. Pure Effects produkter baseras istället på bioteknik, vars viktigaste råvara är mikroorganismer som odlas fram genom jäsning. Vi skapar helt enkelt nya resurser av redan befintliga resurser. Det gör Pure Effect till ett mer hållbart alternativ.

Hållbarhet är också att tänka på sakers livscykler – att producera med kvalitet och fundera på vad produkter kan användas till när de är uttjänta. Det här finns alltid med oss i utvecklingen av Pure Effects produktfamilj och vi utmanar oss själva för att nå längre. Varje liten förbättring är lika värdefull som hundradelarna för en sprinter.

Klimatsmart hög koncentration

Både du och miljön tjänar på att vi inte fraktar runt vatten. All Clean, hjärtat i vårt koncept, och Clean Floor säljs därför högkoncentrerade. Tack för att du själv fyller på vattnet hemma. Tillsammans kan vi minska ner på vattentransporterna och belastningen på miljön.

Mindre kemikalier i din vardag

Bioteknik minskar mängden kemikalier i vår vardag. Att växla från kemiska rengöringsmedel till bioteknologiska skonar hav, luft, växter, djur – och dig och din familj förstås. All Clean används till alla ytor i hemmet och ersätter cocktailen av kemiska rengöringsmedel du haft i ditt städskåp. Läs mer

Miljömärkning

Just nu pågår en viktig och positiv process hos både Svanen och Naturskyddsföreningen för en miljömärkning av bioteknologiska produkter. Hittills har det inte funnits några kriterier för att miljömärka bioteknik, men arbetet för att utveckla dessa är i sitt slutskede. Tekniken som våra produkter baseras på används sedan 20 år inom professionell rengöring och Svanenmärks under början av 2017.

Exempel på Pure Effects hållbara prioriteringar 2014-2017:
  • Produktion av kartongförpackningar görs med FSC-certifierade samarbetspartnern Avisera, vilket innebär att de kan verifiera att det virke som används producerats på ett ansvarsfullt sätt.
  • Less wast-strategi, vilket syns bland annat i att vi har valt bort bubbelplast och onödiga silkespapper kring produkterna.
  • Valet av högkoncentrerade produkter för att minska vattentransporter och onödiga koldioxidutsläpp.
  • Samarbete med Just Arrived som hjälper nyanlända i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. På så sätt fick vi timbaserad hjälp i produktionen i december och ser fram emot att fortsätta samarbetet 2017.
  • Jutekassen som vi tog fram till den första lanseringen av Pure Effect ALLRENT startkit producerades av ett fair trade-registrerat företag (WFTO https://www.wfto.com/) som sysselsätter ca 5 000 personer i Bangladesh, ett av världens fattigaste länder. Tillverkningen av kassen bidrog till att ge kvinnor på landsbygden i Bangladesh en extra inkomst, respekt och ett självständigare liv.

”Produkter som produceras med hjälp av industriell bioteknik är vanligen framställda ur förnyelsebara råvaror, vilket innebär att vi slipper använda råolja och andra fossila råvaror. Dessutom är det en naturlig följd av produktionsmetoden att produkterna blir biologiskt nedbrytbara och kan därför återgå till naturens kretslopp efter användning. På detta sätt får vi en hållbar produktion. Produkterna framställs vanligtvis med mindre mängd energi i jämförelse med traditionell kemikalieproduktion, vilket ger lägre utsläpp av växthusgaser och därmed minskad påverkan på klimatet. (…) ett sätt att spara på naturens resurser då det mesta av råvaran kan omvandlas till värdefulla produkter istället för spill och miljöfarligt avfall.”

Ur ”En hållbar väg till en miljöanpassad framtid”, Greenchem vid Lunds Universitet/MISTRA