Rent på djupet

Rent på djupet

Pure Effect lämnar kvar en aktiv bakteriekultur som fortsätter att göra rent även efter att du slutat att städa. Mikroorganismerna fortsätter att bryta ner smuts och luktproducerande bakterier. Hur länge de verkar beror på ytan – ju mer porös och smutsig den är, desto längre bioaktivitet. Ju smutsigare och svårare en yta är att rengöra, desto längre restaktivitet. Ditt hem blir effektivt rent längre helt enkelt.

Eftersom Pure Effect arbetar på djupet i fogar, golvspringor och materialens porer håller renheten i sig längre. Den kontrollerade bakteriefloran kan jämföras med en fullbokad restaurang där alla bord är upptagna – där vi arbetar med en god bakteriekultur har dåliga och luktproducerande bakterier svårt att ta plats, vilket håller ytan ren längre. Det är ren logik.

all clean på badrumsgolv