Rent på riktigt

Rent på riktigt 

Naturens egna rengörare

Pure Effects rengöringprodukter baseras på bioteknik och naturens egna mikroorganismer. De står för den biologiska nedbrytningen i naturen, vilket gör dem unikt tuffa mot fett, lukt och smuts, och samtidigt snälla mot människor och miljö. Den aktiva bakteriekulturen gör rent på djupet i materialens porer och i springor där det annars är svårt att komma åt.

Med Pure Effect blir du av med både smutsen och de luktproducerande bakterierna. Luktproblem tas om hand vid källan istället för att maskera lukten med parfym. Tekniken används inom professionell rengöring sedan 20 år och med Pure Effect kan du nu städa rent på riktigt även hemma.

Hydrolys löser upp fettet

Smutsen i våra hem består till stor del av fett. Mikroorganismerna ”klipper sönder” fettmolekylen (triglycerol) till en glycerol och tre fria fettsyror, vilket betyder att fettet blir vattenlösligt och försvinner med skurvattnet. Den processen kallas för hydrolys och är nyckeln till varför biotekniken gör rent på riktigt.

Traditionella rengöringsmedel kapslar istället in fettet med kemikalier, vilket sedan torkas och moppas runt innan det eventuellt åker ut i avloppet med sköljvattnet. Dessa medel kommer heller inte åt på djupet i materialens porer som biotekniken gör och fortsätter heller inte verka på ytan när vi slutat städa.