Konstprojektet Rethink Bacteria

Konstprojektet Rethink Bacteria

Ett SciArt-projekt om bakterier och deras betydelse för en levbar framtid.

Konst är viktigt för oss människor, precis som bakterier – vi behöver den för vår existens. Konsten är sätt att nå våra högt ställda mål, och fungerar som ett slags intellektuellt och emotionellt klipulver* för att reflektera, känna och skapa relationer. Pure Effect har tillsammans med RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspart- ner) och museet Micropia i Amsterdam initierat konstprojektet Rethink Bacteria. Syftet är att synliggöra den osynliga mikrobiella värld vi lever i. Bakterier är en slags mikroorganismer, så små att de inte kan ses med blotta ögat. Det gör dem ännu svårare att acceptera och ha en relation till. Men med konstens hjälp kan vi synliggöra och uppleva bakterier, hur de låter och hur de luktar.

Pure Effect är till för alla oss som gillar goda bakterier, och bygger på kunskapen om att vi behöver bakterier i våra liv. De är förutsättningen för liv. Som Sten Niklasson, tidigare generaldirektören för PRV, uttryckte det i SvD. ”Vi finns för att de låter oss finnas". Vi måste därför ompröva det gamla paradigmet och ”sanningen” att bakterier bara är farliga. Vi vet idag att vi behöver bakterier och andra mikroorganismer för både mänsklig och planetär hälsa. Det nya paradigmet bygger på bakteriers betydelse för en levbar framtid.

Under åren har vi fått Svanen - Nordens officiella miljömärkning att utveckla kriterier för använda bakterier i rengöringsprodukter, och deltagit i forskningsprojekt som I-Tex (Vinnova/RISE) med syftet att minska vårdrelaterade infektioner i sjukhusmiljöer. Dessa projekt handlar mycket om vetenskaplig metod och dokumentation, men vi har alltid haft en känsla, en önskan om att få närma oss mikroorganismerna från ett annat håll: Konstens.

Med det nya initiativet ’Rethink Bacteria’ vill vi fortsätta skapa medvetenhet och förståelse för det mikrobiella livets betydelse för vår existens - hur vi sitter ihop och är beroende av varandra. Vi gör det tillsammans med relevanta och dedikerade konstnärer, vetenskapare och näringsliv.

Utställningen planeras till våren 2024 och mer information kommer i våra kanaler. Stay tuned!

 

* Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm och styrelseledamot i Statens kulturråd.

Laisser un commentaire

Veuillez noter que les commentaires doivent être approuvés avant d'être publiés.