Hållbarhet

Hållbarhet är inget tillval idag, det är en ny standard för alla företag som vill vara något att räkna med. Pure Effect lanserar effektiv rengöring för en enkel och hållbar livsstil, och vi gör det med omsorg om människor och miljön. Det bryter ny mark för en renare värld på många sätt, men det viktigaste vi bidrar med för ett hållbart samhälle handlar om biotekniken, bakterierna och att vårda materialen vi redan har

1. Att sprida bioteknik – en hållbar teknik

I slutändan handlar hållbarhet om gemensamma resurser - användningen av mark och vatten. Vi kan inte göra affärer på bekostnad av människor eller planeten. Och bioteknik är på riktigt en resurseffektiv teknik, baserad på förnyelsebara råvaror och med en lägre klimatpåverkan jämfört med traditionell teknik för rengöring.

"Produkter som tillverkas med hjälp av industriell bioteknik tillverkas vanligtvis av förnybara råvaror, vilket innebär att vi inte behöver använda råolja och andra fossila bränslen. Dessutom är det en naturlig följd av produktionsmetoden att produkterna är biologiskt nedbrytbara och därför kan återgå till naturen efter användning. På detta sätt uppnår vi en hållbar produktion. Produkterna tillverkas oftast med mindre energi jämfört med traditionell kemisk produktion, vilket leder till lägre utsläpp av växthusgaser och därmed minskad klimatpåverkan. Ett sätt att skydda naturresurserna eftersom de flesta råvaror kan omvandlas till värdefulla produkter i stället för avfall och farligt avfall. En hållbar väg till en grön framtid" – Greenchem vid Lunds universitet/MISTRA.

2. Att förstå vårt mikrobiella universum

Ett annat viktigt uppdrag för oss är att ändra människors förlegade syn på bakterier. Att öka förståelsen för den viktiga roll som mikroorganismer spelar för vår hälsa och vårt gemensamma ekosystem. Vi behöver biologisk och mikrobiell mångfald, inte monosystem. Vi sätter ljuset på det pågående paradigmskiftet, där attityder till bakterier förändras, där vi lär oss hur vi kan ta in de goda bakterierna i vårt dagliga liv som en skyddande sköld mot skadliga, patogena, mikroorganismer. Det är en helt logiskt. Tillsammans lär vi oss mer om den osynliga, mikrobiella värld vi lever i och hur befintliga och framtida mikrobiologiska lösningar spelar en viktig roll för att lösa viktiga globala utmaningar som vattenbrist, hunger, klimatförändringar och antibiotikaresistens.

3. Mindre tvätt, och mer omsorg om det vi har

Hållbarhet är också att beakta cirkularitet och livscykeln för sakerna i våra liv. Vi fokuserar på mindre tvätt och omsorg om materialen i mode och inredning - för att få dem att hålla längre. Detta är vår ledstjärna och alltid närvarande i utvecklingen av Pure Effects produktsortiment, koncept och i vår vilja att inspirera dig till en enkel och hållbar livsstil.

Fler hållbara prioriteringar 2014-2021:

  • PET-plastflaskor tillverkade av återanvänd plast - med ett 70 % lägre koldioxidavtryck än jungfrulig plast tillverkad av olja och gas.
  • Högkoncentrerade produkter när det är möjligt, för att minska vattentransporter och onödiga koldioxidutsläpp. Tillsammans kan vi minska onödiga vattentransporter och dess miljöpåverkan.
  • Strategi för färre produkter som löser flera vardagsproblem. Vi motstår frestelsen att erbjuda ett bredare produktsortiment än nödvändigt. All Clean kan användas på alla ytor i hemmet och ersätter de många kemiska rengöringsmedel som finns i städskåpet.
  • FSC-certifierade kartongförpackningar från vår partner Avisera, vilket innebär att de kan verifiera att de har producerats på ett ansvarsfullt sätt.
  • IFRA-certifierade syntetiska parfymer, baserat på forskning som visar en ökad risk för allergier med doftämnen baserade på eteriska oljor. IFRA, eller International Fragrance Association, främjar säker användning av dofter. IFRA:s standarder är en uppsättning regler och bestämmelser för användning av doftämnen.
  • Veganska och icke djurtestade produkter.
  • Strategi för mindre avfall, dvs. ingen användning av bubbelplast och onödigt förpackningsmaterial runt produkterna. Anpassade förpackningar för att undvika onödigt stora försändelserna.
  • Samarbete med Just Arrived 2015 för att hjälpa nyanlända flyktingar och asylsökande i Sverige att komma in på arbetsmarknaden.
  • Jutepåsen som vi utvecklade för den första lanseringen av All Clean startkit 2015 producerades av ett Fairtrade-registrerat företag (WFTO https://www.wfto.com/) som sysselsätter cirka 5 000 personer i Bangladesh, ett av världens fattigaste länder. Tillverkningen bidrar till att ge kvinnor på landsbygden i Bangladesh en extra inkomst, respekt och ett självständigt liv.
  • Ett första utkast till en uppförandekod (Code of Conduct) för Pure Effect klar i mars 2022, som ett sätt att se till att våra leverantörer arbetar enligt internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter och miljö. Syftet är att nå mer transparens och att förbättra de sociala och miljömässiga vilkoren tillsammans med våra leverantörer. Genom att fråga om villkoren gör vi ett ställningstagande.

Miljömärkning

Våra produkter har ingen miljömärkning idag och anledningarna är flera. Dels är miljömärkning relativt dyrt för oss som litet företag vilket har gjort att vi har valt at prioritera ner målet att miljömärka. Vi har också valt konserveringsmedlet Bromopol som ännu inte är godkänt av Svanens miljömärkning. Bromopol är det konserveringsmedel som fungerar bäst med det mikrobiella livet i våra formuleringar. Det krävs också bara en bråkdel av Bromopol för att stabilisera formulan, jämfört med andra konserveringsmedel, och att minimera traditionella kemikalier är en viktig prioritering för oss.

Vi har haft en nära dialog med Svanen sedan 2015 om de stora planetära och mänskliga fördelarna med bioteknik. 2019 presenterades äntligen kriterierna för miljömärkning av professionella biotekniska rengöringsprodukter. Och vi är glada om vi på något sätt kan ha bidragit till förståelsen för behovet av kriterier och det bredare intresset för bioteknik som hållbar teknik. Detta är ett pågående arbete.

Vårt kontinuerliga arbete

Hållbarhet handlar om att tillsammans skapa ett hållbart och uthålligt samhälle. Kontinuerliga förbättringar. Hur vi kan leva våra liv utan att göra det på bekostnad av varandra eller våra gemensamma planetära resurser. Vi är inte perfekta på något sätt, men vi arbetar med ständiga förbättringar för att se till att Pure Effects produkter är så socialt och miljömässigt hållbara som vi bara mäktar med. Och vi är transparenta och utmanar oss själva att successivt nå längre. Varje liten förbättring är lika värdefull som en hundradels sekund för en sprinter.