biotechnology in lab

Vad är bioteknik?

Bakterier och andra mikroorganismer (hit räknas även vissa svampar och alger) har alltid arbetat för oss, även om vi inte vetat om det. Bioteknologiska processer har använts i tusentals år och används även idag för bland annat läkemedel, livsmedel, vattenrening, biobränslen och jordbruk. Och visste du att vin, ost, bröd, öl, yoghurt, och choklad alla får sin smak och konsistens genom gynnsamma mikroorganismers arbete? Det är en del av vår vardag.

Men vi har ett särskilt förhållande till mjölksyrabakterier. De förändrar och bevara vår mat, till exempel ost, surdegsbröd, syrade grönsaker och salami. Och bakterier i samma familj lever även i symbios med oss. En större koloni har till och med utvecklats till något som liknar ett extra organ i våra tarmar, vårt immunförsvar.

För oss som är intresserade av rengöring är även olika Bacillus-arter särskilt intressanta. De lever naturligt i vår omgivning och är specialister på nedbrytning. De producerar mängder av effektiva enzymer som används vid städning, tvätt och luktborttagning.

Vad innebär bioteknik?
Bioteknik innebär att ta tillvara olika mikroorganismers ofta överlägsna förmågor för att skapa nya lösningar eller ersätta föråldrad, miljöförstörande teknik och kemikalier. Om alla positiva forskningsresultat verkligen omsattes i praktiken skulle vi se en ny värld. En värld där mikroorganismer bland annat fungerar som miljövänliga fabriker.

Mikroorganismer har nämligen även stor förmåga att konstruera, bygga upp och tillverka. Redan idag används bakterier för att producera läkemedel i industriell skala. Det är också fullt möjligt att tillverka biologiska plastmaterial inne i levande bakterieceller, att skapa biologiskt ljus från bakterier och cement till brokonstruktioner, samt att massproducera spindelsilke som kan användas till kläder. Bakterier, jäst, svampar och alger har förmågan att tillverka allt från bränsle och mediciner till nedbrytbara, rent producerade material som kan ersätta produkter från fossil råolja.

Det blir allt viktigare att erbjuda rent dricksvatten, rena avloppsvatten och att återvinna avfallet, för människorna och klimatet. Biologisk behandling med hjälp av mikroorganismer görs redan nu rör att rena avloppsvattnet i reningsverkens bassänger. Men mikroorganismernas förmåga att cirkulera grundämnen i naturen skulle kanske även kunna utnyttjas för att omvandla avfall till värdefulla råvaror, med hjälp av deras specialiserade enzymer. Om en sån lösning vore möjlig skulle det vara ett stort kliv framåt mot ett hållbart samhälle, där allt avfall återanvänds och varje råvara ingår i ett resurssnålt kretslopp.

Vi är bara i början av bioteknikens utveckling inom miljöområdet. Mikroorganismernas potential som problemlösare är oändlig men den är fortfarande en nästan outnyttjad resurs. Det handlar om att hitta nya användningsområden, nya applikationer, för mikroorganismerna - likt tanken och lösningen att låta dem bryta ner smuts och lukt på textil och mode. Allt för att minska slitage, öka värde och förlänga cirkulerbarheten på plagg och prylar. Framtidens miljöteknik kommer absolut att bygga på fler samarbeten med jordens minsta men mäktigaste innevånare.

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.