Produktinnehåll

Vi tror på att en renare värld bygger på städprodukter utan onödig användning av kemikalier. Produkter som både gör riktigt rent och samtidigt är snälla mot människor och miljö. Det går med hjälp av bioteknik, och gör Pure Effect till ett effektivt och skonsamt alternativ till traditionella städprodukter.

Naturligt vs. kemi

Många pratar om att minska mängden kemikalier i vardagen och välja naturligare produkter. Men vad är egentligen kemi? Svaret är att allt är kemi – i bemärkelsen olika sammansättningar av materia. För att sortera i våra val beskrivs ibland de syntetiska kemikalierna som dåliga och de vegetabiliska som naturliga och goda. Men det är en förenkling eftersom även de vegetabiliska ofta är väldigt bearbetade ämnen. Det är inte alltid lätt att göra rätt, men vi vill berätta hur vi resonerar kring sammansättningen av våra produkter.

Varför städar vi?

En viktig anledning till att städa är att få bort dåliga bakterier för att vi ska vara friska och må bra. Genom att använda bioteknik och tillföra goda bakterier som vi behöver och mår bra av, får de skadliga bakterierna mindre utrymme att verka.

Produkternas innehåll

Pure Effects produkter består till största delen av vatten, bakteriekultur och fermentations-extrakt. Det senare är basen i rengöringsprodukterna – en slags biomassa som skapas med hjälp av jästbakterier. Fermentationsextrakt innehåller olika enzymer som valts ut beroende på vilken städning de ska användas till, t ex , fett-, urin- eller luktborttagning.

Bakteriekulturen

Mikroorganismerna i Pure Effects produkter tillhör klass 1, dvs bakterier som är helt ofarliga för människor, djur och natur. Den som är av störst intresse i våra produkter är Bacillus Subtilis (B.subtilis) – naturens egen rengörare – och finns redan omkring oss i vardagen. Klassningen av mikroorganismer delas in i skyddsklasserna 1, 2, 3 och 4, där de mikroorganismer som kan skapa problem för människor och miljö återfinns i klass 2, 3 och 4. Pure Effects produkter baseras enbart på mikroorganismer i skyddsklass 1, vilket betyder att de är absolut ofarliga för människor och djur. (Källa: NIH – National Institute for Health).

Kemiska ämnen

För att en städprodukt ska kunna lösa fett och göra rent på riktigt behövs också en liten mängd kemiska ämnen. T ex en liten del konserveringsmedel för att produkterna ska ha en rimlig hållbarhet (två år) och inte börja mögla och gå till spillo. Det behövs lite ytaktiva ämnen för att smutsen ska lyftas från ytan och låta mikroorganismerna komma åt från alla håll och de dela sönder och bryta ner smutsen. De behövs också för att ingredienserna ska hållas blandade och inte skikta sig i flaskan. Det är vårt val för att göra det lätt och intressant för fler att leva mer hållbart och hälsosamt.

Noga utvalda ämnen

Innehållet i produkterna vi använder är noga utvalt. Vi väljer bara ämnen som är väl beprövade för att undvika överraskningar kring deras effekter. Vilka ämnena är och vilken mängd redovisar vi på varje innehållsförteckning. Basprodukten All Clean har extremt små mängder kemiska ämnen redan i koncentratet. Sedan späds koncentratet med vatten (doseringen 1:250) vilket ger ett maxvärde på 0,075% kemiska ämnen när den är utspädd. Det är en ytterst liten del kemiska ämnen, som gör stor skillnad för städresultatet och som i sin tur gör det lätt för många att välja ett mer hållbart och ekosmart alternativ.

Forska för framtiden

Vi vill ta största möjliga hänsyn till miljön, och samtidigt behålla produkternas effektivitet för riktigt bra städning. Därför fortsätter kontinuerligt forskningen hos våra samarbetspartners som tillverkar produkterna. Under 2014-2016 deltog vi i forskningsprojektet I-Tex, finansierat av Vinnova och lett av RISE, med syfte att minska vårdsrelaterade infektioner. Vi är även del i uppstarten av ett annat forskningsprojekt i syfte att minska smittspridning och antibiotikaresistens.