Vad är skillnaden mellan virus och mikroorganismer?

Vad är skillnaden mellan virus och mikroorganismer?

Ibland blir det extra tydligt hur stor makt den osynliga världen utövar i vår egen – som nu, då ett nytt virus färdas runt jorden med enorma följder för mänskliga samhällen. Men vad är egentligen ett virus, och vad skiljer det från andra mikroskopiska företeelser som bakterier?

Liv och icke-liv i en osynlig värld

Den skarpaste gränsen måste sägas gå mellan det som är levande och det som enbart utgörs av instruktioner och biologisk mekanik. Bakterier tillhör den förstnämnda kategorin, virus den sistnämnda. Bakterier är levande organismer; innanför deras cellväggar pågår oräkneliga biologiska processer. Virus är snarast genetiskt material på rymmen – en kod omsluten av en kapsel.

Ett virus bär endast med sig en tills vidare obrukbar instruktion för byggandet av nya virus. Ett virus saknar dock helt förutsättningen för att själv verkställa den genetiska ordern. För det fodras en utrustning som endast återfinns inuti levande celler.

Viruset kapar cellens maskineri och ger det falska order

Ett virus är en synnerligen enkel och effektiv konstruktion. Det består av informationen om sig själv, omgivet av ett hölje som skyddar det och möjliggör infektionen av en levande cell. Så snart viruset fört in sitt genetiska material i en värdcell kommer den nya informationen att behandlas som om den härstammade från värdens eget DNA. Cellen kommer därefter att börja tillverka viruskopior.

Virus kan vara mycket motståndskraftiga – i synnerhet de nakna virus som omger sig med vad som liknar kraftiga skyddsplåtar av upprepade, geometriska enheter. Ikosaeder är en vanlig virusform. Denna typ av yttre egenskaper ger virus förmågan att vara luftburna och mycket smittsamma (mässling) eller motstå handsprit (vinterkräksjukan).

Höljevirus omges av ett yttre lipidlager som till stor del består av fett. Dessa virus har avknoppats från sin värdcell och vid det tillfället tillägnat sig en bit av dess cellmembran. Men då ett virus omger sig med livets egenskaper blir det också mycket mer känsligt. Ett höljevirus sprids främst genom droppsmitta och kan inte överleva länge utanför kroppen.

Coronaviruset, SARS-CoV-2, är ett höljevirus

Medan vissa virus är hårda och motståndskraftiga som små pansarvagnar är coronaviruset, med sitt hölje av fett, relativt enkelt att inaktivera. Det, och andra virus av samma typ, är känsligt för tvål, rengöringsmedel och fettlösande medel, som skadar dess fettrika ytterhölje. Ett återkommande råd är därför att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

Text: Ester Nylöf

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.